Referencer

 

PIHL INKLUSIVE har ofte indgået i længerevarende forløb med kunder og samarbejdspartnere, fx:

 

  CABI, Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats: Medansvarlig for metode- og udviklingsprojekt om unge mødre med etnisk minoritetsbaggrund og deres vej til arbejdsmarkedet

   Helsefonden: Vidensopsamler samt ansvarlig for igangsætning og styring af

   Hillerød kommune, Hashprojektet Horizont: Proceskonsulent for nystartet projekt med fokus på kompetence- og metodeudvikling af arbejdet med hashbrugende unge

   Lænke-ambulatorierne i Danmark: Proceskonsulent og facilitator ved diverse temadage og arbejdsseminarer for ledelse og bestyrelse samt videns- og erfaringsopsamler ved forarbejde til Projekt Unge og Alkohol

  Oxford Research: Medevaluator på SATS-pujleprojektet: Mental Sundhed og Unge, under Sundhedsstyrelsen

   Pigegruppen, Københavns Kommune: Evaluator og proceskonsulent for nyt projekt, Assistentprojektet

  Produktionsskolen k-u-b-a, i samarbejde med de tre øvrige københavnske produktionsskoler, AFUK, Den Økologiske Produktionsskole samt Produktionsskolen på Høffdingsvej: Evaluator og proceskonsulent ved Projekt PS – et metodeudviklingsprojekt med åben anonym rådgivning på produktionsskoler

   Red Barnet: Evaluator af Kastanje-huset, et opholdssted for etniske minoritetspiger

   Socialstyrelsen: Projektkoordinator for UNG Rusmidler i perioden 2017-2019

   SPUK: Proces og videnskonsulent på opgave for en række fonde vedr. Unge og hjemløshed

   Stofrådgivningen: Proceskonsulent og facilitator ved en lang række udviklings- og arbejdsseminarer, såvel internt som på tværs af behandlingssteder i Danmark

   Vikasku, Frederiksberg: Proceskonsulent og erfaringsopsamler

   VISO, Socialstyrelsen: Evaluator og oplægsholder i afprøvningsforløb vedr. børn og unge med autisme og skolevægring i perioden 2017-2019. I perioden 2010-2016 desuden fast VISO-leverandør for KRIM-projektet: Har bl.a. holdt oplæg på konferencer og temadage, udarbejdet inspirationshæftet: Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet samt været ansvarlig for rådgivningsforløb for en lang række kommuner landet over, bl.a. i Brøndby, Brønderslev, Esbjerg, Fredensborg, Frederikssund, Hedensted, Hillerød, Hjørring, Høje Taastrup, Jammerbugt, Kerteminde, Mariagerfjord, Nyborg, Ringsted, Thisted, Varde, Vejle Kommuner.

   Undervisningsministerieret: Ansvarlig for planlægning og gennemførelse af flere konferencer og arbejdsseminarer for nytiltrådte læringskonsulenter m.fl.

   Unges Misbrug, tidligere informationscenter under Socialstyrelsen: Ekstern konsulent i perioden 2009-2012 med en lang række opgaver, bl.a. med at planlægge og gennemføre landsdækkende konferencer, temadage samt workshops/undervisning i kommuner og ungeinstitutioner over hele landet, herunder også to længerevarende kompetenceudviklingsforløb i hhv. Tårnby og Gentofte Kommuner.

   U-turn, Københavns Kommune: Evaluator og metodeopsamler/skribent på en række metodehæfter om unge og rusmidler

 

Derudover har PIHL INKLUSIVE også løst kortevarende opgaver, bl.a.:

 

   Basen, opholdssted i København – underviser på internt undervisningsforløb (unge og rusmidler)

   Center Mod Menneskehandel, Socialstyrelsen – planlægning og gennemførelse af international konference

   Fabrikken, produktionsskole i Tårnby Kommune – facilitering af udviklingsdag for medarbejdere, ledelse og bestyrelse

   Gentofte Kommunes døgninstitutioner – underviser og facilitator på udviklingsdage vedr. håndtering af unges brug af rusmidler i døgnregi

   Lyngby-Taarbæk Kommune: Projekt 'Fastholdelse eller udstødelse' – oplægsholder og facilitator ved udviklingsdag

   Klubberne i Frederikssund Kommune – medfacilitator ved udviklings- og evalueringsproces

   Medieskolen i Lyngby, m.fl. – medevaluator af SATS 14, et samarbejdsprojekt mellem 14 produktionsskoler på Sjælland og Bornholm

   Rusmiddelkonsulenten, Hillerød – facilitator på udviklingsdage for medarbejdere

   Støtte kontaktgruppen, Frederikssund – facilitator på udviklingsdage for medarbejdere

  UC Lillebælt, Børn- og ungediplom – underviser (unge og rusmidler)

   UC Syd og UC Vest, Efter- og Videreuddannelse – undervisner (unge og rusmidler)

 

Endelig har PIHL INKLUSIVE løbende ydet individuel eller gruppebaseret coaching til enkeltpersoner eller grupper.

 

PIHL INKLUSIVE  ·  Susanne Pihl Hansen  ·  Lindevej 13  ·  3500 Værløse  ·  T: 20 76 96 17  ·  E: susanne@pihl-inklusive.dk ·  CVR: 29 01 36 59

 

Copyright 2022. All Rights Reserved